Funmilia prezentuje regulamin dmuchańców

REGULAMIN Funmilia - Sala Zabaw i Parka Trampolin -Strefa Dmuchańców działającego przy ul. Kosynierów 100, 63-000 Środa Wielkopolska

 

 

§ 1

1. Wszystkie osoby wchodzące na teren i korzystające z Funmilii – Sala Zabaw i Parka Trampolin – Strefa Dmuchańców, znajdującego się przy ul. Kosynierów 100, 63-000 Środa Wlkp., są zobowiązane do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz jego bezwzględnego przestrzegania. Wejście na teren Funmilii – Sala Zabaw i Parka Trampolin – Strefa Dmuchańców  jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich zapisów niniejszego regulaminu.

 

2. Organizatorem i zarządcą odpowiedzialnym za funkcjonowanie Funmilii – Sala Zabaw i Parka Trampolin – Strefa Dmuchańców zlokalizowanego przy ul. Kosynierów 100, 63-000 Środa Wlkp, jest spółka Stanek i Synowie sp. z o.o., prowadzona przy ul. Nagietkowej 7, 63-000 Środa Wlkp., zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000833014, posiadająca nr NIP: 7861722253

 

3. Słownik pojęć użytych w niniejszym regulaminie:

  • ORGANIZATOR – spółka Stanek i Synowie sp. z o.o., będąca organizatorem i zarządcą Funmilii – Sala Zabaw i Parka Trampolin – Strefa Dmuchańców – parku rozrywki przy ul. Kosynierów 100 w Środzie Wlkp.
  • Funmilii – Sala Zabaw i Parka Trampolin – Strefa Dmuchańców – park rozrywki dla dzieci, znajdujący się przy ul. Kosynierów 100, 63-000 Środa Wlkp..
  • STREFA DMUCHAŃCÓW – skrócona, równoznaczna forma określenia Funmilii – Sala Zabaw i Parka Trampolin – Strefa Dmuchańców, którego znaczenie zostało wyjaśnione w ppkt. b.
  • UCZESTNIK – każda osoba przebywająca na terenie STREY DMUCHAŃCÓW przy ul.

Kosynierów 100, 63-000 Środa Wlkp.

  • OPIEKUN – każdy rodzic lub opiekun, pod którego opieką przebywa dane dziecko lub dzieci podczas wizyty w STREFIE DMUCHAŃCÓW.
  • DZIECKO – każde dziecko wchodzące na teren i korzystające ze STREFY DMUCHAŃCÓW.

 

 

§ 2

1. Wstęp na teren STREFY DMUCHAŃCÓW jest ograniczony i płatny, zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie www.funmilia.pl, FB oraz przy wejściu na Funmilii – Sala Zabaw i Parka Trampolin.

 

2. W ramach wykupionego biletu wstępu, DZIECKO może korzystać bezpłatnie ze wszystkich atrakcji i urządzeń na terenie STREFY DMUCHAŃCÓW z wyjątkiem korzystania z maszyn/gier elektrycznych, na które obowiązują dopłaty zgodne z cennikiem.

 

3. Za wstęp na teren STREFY DMUCHAŃCÓW nie płacą OPIEKUNOWIE, z tym zastrzeżeniem, że z każdym DZIECKIEM posiadającym wykupiony bilet wstępu, na teren STREFY DMUCHAŃCÓW może wejść dwóch OPIEKUNÓW.

 

4. Wejścia na teren STREFY DMUCHAŃCÓW odbywają się płynnie, przez cały czas, w godzinach otwarcia STREFY DMUCHAŃCÓW.

 

5. Każdy OPIEKUN wprowadzający DZIECKO na teren STREFY DMUCHAŃCÓW zobowiązany jest zapoznać je z zasadami opisanymi w niniejszym regulaminie.

Funmilia - Sala Zabaw & Park Trampolin (jump) - Środa
Funmilia - Sala Zabaw & Park Trampolin (jump) - Środa
Funmilia - Sala Zabaw & Park Trampolin (jump) - Środa

Zobacz jak dbamy o Wasze bepzieczeństwo...

Pobierz zgody

Funmilia - Sala Zabaw & Park Trampolin (jump) - Środa
Funmilia - Sala Zabaw & Park Trampolin (jump) - Środa

Otwarte: pn.-pt. 12-20, sob. i niedz. 10-20

Funmilia - Sala Zabaw & Park Trampolin (jump) - Środa

Stworzona przez e-wielkopolska.pl

© Copyright - Funmilia - Sala Zabaw & Park Trampolin | Kosynierów 100, Środa Wlkp.

Funmilia - Sala Zabaw & Park Trampolin (jump) - Środa
Funmilia - Sala Zabaw & Park Trampolin (jump) - Środa
Funmilia - Sala Zabaw & Park Trampolin (jump) - Środa
Funmilia - Sala Zabaw & Park Trampolin (jump) - Środa